Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope www.alfemo.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

1. Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu.

2. Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a súpisné číslo
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • krajina
 • telefónne číslo
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mailová adresa

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa

3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

4. Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.

4.1 Zoznam kategórií súborov cookies

4.2 Zoznam jednotlivých súborov cookies

Ostatné

Účel čaká na investigatívu

Usage

Sharing data

Zdieľanie údajov čaká na investigatívu

Účel čaká na investigatívu

Name
wc_cart_hash_41f7b0bdda647b98a9776241629f9c7d
Expiration
Function
Name
wc_fragments_41f7b0bdda647b98a9776241629f9c7d
Expiration
Function
Name
History.store
Expiration
Function
Name
_http_accept:image/webp
Expiration
Function
Name
cookielawinfo-checkbox-necessary
Expiration
Function
Name
cookielawinfo-checkbox-advertisement
Expiration
Function
Name
cookielawinfo-checkbox-analytics
Expiration
Function
Name
_ga
Expiration
Function
Name
wordpress_test_cookie
Expiration
Function
Name
_ga_DHL80267RS
Expiration
Function
Name
tk_ai
Expiration
Function
Name
wp-settings-1
Expiration
Function
Name
wp-settings-time-1
Expiration
Function
Name
woocommerce_items_in_cart
Expiration
Function
Name
woocommerce_cart_hash
Expiration
Function
Name
wordpress_logged_in_f5d7d8f95b9c58745890f6ee14063958
Expiration
Function
Name
hmwp_logged_in_login
Expiration
Function
Name
wp_woocommerce_session_f5d7d8f95b9c58745890f6ee14063958
Expiration
Function
Name
WP_DATA_USER_1
Expiration
Function
Name
storeApiNonce
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-7seqacq2ol
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-j042jylrre
Expiration
Function
Name
wpr-hash
Expiration
Function
Name
undefined
Expiration
Function
Name
persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expiration
Function
Name
cmplz_consenttype
Expiration
365 days
Function
Name
persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b
Expiration
Function
Name
/smartweb-admin/admin.php-elfinder-toolbarhideswp_file_manager
Expiration
Function
Name
/smartweb-admin/admin.php-elfinder-lastdirwp_file_manager
Expiration
Function
Name
wistia
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-fj42vucf99
Expiration
Function
Name
gt-current-screen
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-z1qxl7s2zn
Expiration
Function
Name
loglevel
Expiration
Function
Name
wpr-show-sidebar
Expiration
Function
Name
/ajax-wc_cart_hash
Expiration
Function
Name
PHPSESSID
Expiration
Function
Name
redux_current_tab
Expiration
Function
Name
redux_current_tab_get
Expiration
Function
Name
redux_current_tab_sw
Expiration
Function
Name
wc_cart_created
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-oegnwrdag1
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-frwm2xrksl
Expiration
Function
Name
wp-autosave-block-editor-post-53
Expiration
Function
Name
cmplz_consented_services
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_policy_id
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_marketing
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_statistics
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_preferences
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_functional
Expiration
365 days
Function
Name
cmplz_banner-status
Expiration
365 days
Function
Name
WP_DATA_USER_1722
Expiration
Function
Name
CookieLawInfoConsent
Expiration
Function
Name
viewed_cookie_policy
Expiration
Function
Name
wp-settings-time-1722
Expiration
Function
Name
_at.cww
Expiration
Function
Name
display
Expiration
Function
Name
WP_DATA_USER_1076
Expiration
Function
Name
cid_v4
Expiration
Function
Name
helpOpen
Expiration
Function
Name
at-rand
Expiration
Function
Name
_at.hist.0131
Expiration
Function
Name
at-lojson-cache-ra-530f42996ff0edb8
Expiration
Function
Name
gtm4wp_orderid_tracked
Expiration
Function
Name
_fbp
Expiration
Function
Name
cookieconsent_status
Expiration
Function
Name
__atuvc
Expiration
Function
Name
wp-settings-time-1076
Expiration
Function
Name
wp-settings-1076
Expiration
Function
Name
tk_qs
Expiration
Function
Name
wp-autosave-1
Expiration
Function
Name
slider-2
Expiration
Function
Name
slider-65
Expiration
Function
Name
wp-settings-1722
Expiration
Function
Name
__paypal_storage__
Expiration
Function
Name
ezTOC_hidetoc
Expiration
Function
Name
rank-math-option-titles-index
Expiration
Function
Name
rank-math-option-sitemap-index
Expiration
Function
Name
rank-math-option-search-index
Expiration
Function
Name
rank-math-option-general-index
Expiration
Function
Name
extendify-taxonomies
Expiration
Function
Name
extendify-global-state
Expiration
Function
Name
extendify-wanted-template
Expiration
Function
Name
wc-blocks_dismissed_compatibility_notices
Expiration
Function
Name
uagSettingState
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-krqb7ckugp
Expiration
Function
Name
maxmegamenu.themeeditor
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-fj7gs031q6
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-9m1zg8p5wc
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-803tlui8oi
Expiration
Function
Name
_at.hist.1008
Expiration
Function
Name
404s_displayType
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-95z0cb0yxb
Expiration
Function
Name
redirect_displayType
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-5wrdzcmj90
Expiration
Function
Name
wistia-video-progress-09kolaz9o0
Expiration
Function
Name
_fbc
Expiration
Function
Name
wp-settings-time-1072
Expiration
Function

5. Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.

Využívame nasledujúce systémy:

6. Reklamné a propagačné služby

V e-shope používame mimo vybavenia objednávok Vaše kontakty k zasielaniu reklamných pre používateľov, ktorí sa prihlásili k odoberaniu noviniek z e-shopu (tzv. Newsletter), alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mailová adresa

7. Právo na prístup k údajom

Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

8. Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

Nástroj pre stiahnutie údajov je používateľovi dostupný v časti “Účet > Ochrana osobných údajov (GDPR)” svojho zákazníckeho účtu.

9. Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať v časti “Účet” svojho zákazníckeho účtu.

10. Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

11. Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

12. Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

13. Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

14. Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

15. Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

16. Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

V Levicaciach, 21. januára 2019

Nákupný košík
Tlačidlo "Späť nahor"